ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

HL PSI
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει ως στόχο να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους ψηφοφορίας. Η ιδέα είναι να δοθεί στα μέλη μας η δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο της επιλογής τους (σπίτι ή γραφείο), χωρίς την ανάγκη να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να μετακινηθούν στον τόπο που θα γίνουν εκλογές που αφορούν την οργάνωση μας, π.χ :  Εκλογή συλλογικής προεδρίας /εσωτερικά δημοψηφίσματα κ.λ.π. . Ως εκ τούτου χρησιμοποιείται η ψήφος εξ αποστάσεως.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου κυρίως, αλλά και για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν την πολιτική μας οργάνωση.
            Η διαδικασία της ψηφοφορίας γίνεται ως εξής:
  • Τα μέλη μας ψηφοφόροι ανοίγουν την ιστοσελίδα για την ψηφοφορία.
  • Ο ψηφοφόρος επαληθεύει τον εαυτό του στην ειδική σελίδα για την ψηφοφορία χρησιμοποιώντας το PIN1 που έχει παραλάβει στο επίσημο και μοναδικό mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην οργάνωση μας.
  • Ο διακομιστής ελέγχει αν ο εκλογέας είναι καταχωρημένος στους εκλογικούς καταλόγους (χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το μητρώο εγγραφής μελών).
  • Ο ψηφοφόρος εμφανίζει την λίστα υποψηφίων ή του θέματος που τίθεται προς ψηφοφορία.
  • Ο εκλογέας καταχωρεί την απόφασή του, δηλαδή την ψήφο του, η οποία είναι κρυπτογραφημένη.
  • Ο ψηφοφόρος επιβεβαιώνει την επιλογή του με μια ψηφιακή υπογραφή (με την εισαγωγή του PIN2-κωδικού) που θα παραλάβει με sms στο κινητό του τηλέφωνο.
  • Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μια ειδοποίηση στην οθόνη του υπολογιστή του ότι, η ψήφος του έχει γίνει αποδεκτή.
Κατά την καταμέτρηση των ψήφων, οι ψηφιακές υπογραφές των ψηφοφόρων αφαιρούνται και στο τελικό στάδιο, τα μέλη της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής μπορούν να ανοίξουν όλες τις ανώνυμες πλέον e-ψήφους και να τις μετρήσουν.
Τα παραδοσιακά μέσα ψήφου (στις ψηφοφορίες με χαρτί) έχουν προτεραιότητα. Σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος πάει σε ένα εκλογικό κέντρο της τοπικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια των προ-εκλογών και ψηφίσει, η e-ψήφος του διαγράφεται. Την ημέρα των εκλογών η καταχωρημένη ηλεκτρονική ψήφος δεν μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί.